Innovidea Oy
Käännökset/Tulkkaukset: TILAUSPORTTI.FI

Tulkkaukset

 

Tulkkaukset hoidetaan ammattitaidolla -  Meillä voitte asioida mielirauhalla

Tietoturvaseikkojen huomioiminen on avainasemassa muodostaessamme pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Nykyaikana yrityksiltä ja erilaisilta toimijoilta vaaditaan tietoturvaseikkojen huomioimista. Meille tietoturvaseikkojen huomioon ottaminen osana liiketoimintamme on kunnia-asia, sillä asiakassuhteita muodostaessamme luottamus on avainasemassa.

Vaadimme myös tulkeiltamme ja kääntäjiltämme tietoturvaseikkojen ja – kysymysten tiukkaa noudattamista heille toimeksiantoja myöntäessämme. Salassapitoseikkojen huomioiminen kuuluu osana tietoturvastrategiaamme, jonka turvin haluamme muodostaa asiakkaidemme kanssa pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Asiakkaillemme ja tulkeillemme suunnatut erilaiset sähköiset palvelut on varmennettu SSL-varmenteella, jonka turvin asiakas voi huoletta tarkastella meille lähettämiä toimeksiantoja.

Tulkkimme saavat toimeksiantonsa myös tiukkoja tietoturvamääräyksiä noudattaen. Asiakkaamme meille toimeksiantojaan lähettäessä voi olla varma siitä, että tiedostamme kaikki tietoturvaan liittyvät riskit ja haluamme ottaa ne toiminnassamme huomioon.

 

Hyvä tulkki ei käännä pelkkää pintaa

Jokaisessa kielessä on erityispiirteensä, jotka tulkin täytyy ottaa huomioon. Tulkki ei voi kääntää  sanasta sanaan, sillä tällöin tuloksena on kieltä, jossa sanat  ovat suomea, mutta niiden käyttö kyseisessä asiasyhteydessä vierasta ja lauserakenteet kankeita. Hyvä tulkki kääntää pikemminkin ajatuksia kuin sanoja.
Yksi vierauden tuntua aiheuttava tekijä on sanajärjestys. Jos lähtökielen sanajärjestystä noudatetaan orjallisesti, tulkattavan kielen rakenteet paistavat tekstistä läpi. Tulkin onkin mietittävä, millaisia lauserakenteita kohdekielessä käytetään asioiden ilmaisemisessa.
Monissa kielissä verbit tarvitsevat seurakseen persoonapronominin, kun taas suomessa riittää usein pelkkä verbi. Esimerkiksi englanniksi you need on suomeksi tarvitset. Jos persoonapronomineja viljelee suomenkielessä liikaa, kieli ei tunnu luontevalta.
Myös välimerkkien käyttö on eri kielissä erilaista, ja esimerkiksi englannin kielen mukainen pilkutus johtaa epäsuomalaiseen kieleen.
Tulkkaamisessa on tärkeää kiinnittää huomiota myös tekstin tyyliin. Erityisesti amerikkalaiset markkinointitekstit kuulostavat suomeksi helposti yliampuvilta ja epäuskottavilta. Kieltä täytyykin muuttaa hillitymmäksi, jotta se sopisi suomalaiseen suuhun.  
Vaikka suora tulkkaus on helpoin tehdä, se ei useinkaan johda parhaaseen lopputulokseen. Tulkkaus vaatiikin sekä ammattitaitoa että kielitajua.