Innovidea Oy
Käännökset/Tulkkaukset: TILAUSPORTTI.FI

Käännökset

Asiakirjojen käännökset
 
Palvelussamme asiakastyytyväisyys on aina ensisijainen käännös prosessin aikana ja myös sen jälkeen. Toimitamme teknisia käännöksiä teille ajoissa ja huollellisesti ja saatte käännöspalvelun edullisella hintatarjouksella menettemättä aikaa, rahaa ja mielirauhaa.
 
Voitte ottaa yhteyttä meihin asiakirjojen  käännöksiä varten sähköpostitse tai puhelimitse. 
Voitte pyytää käännöksellenne hintoja Tilausportin kautta: https://www.tilausportti.fi.
 
Asiakirjojen käännöspalveluumme kuuluvat seuraavat: 
• Pankki ja rahoituksen asiakirjat 
• Avioeropäätökset 
• Koulu- ja tutkintotodistukset
• Adoptointi asiakirjat
• Vihkimätodistukset
• Ulkomaalaisten henkilöllisyystodistukset
• Tarjousasiakirjat
• Oleskeluluvat
• Tuomioistuimien tuomiot ja päätökset
• Henkilötodistukset
• Passit
• Patentti sertifikaatit
• Viralliset kirjeenvaihdot
• Syyttäjälaitoksen asiakirjat
• Sopimukset
• Opintorekisteriotteet
• Kansalaisuushakemukset
• Testamentit
 
Kiireiset aikataulut lisäävät oheispalvelujen tarvetta
 
Kun käännökset halutaan hioa julkaisuvalmiiksi materiaaleiksi, tarvitaan erilaisia oheispalveluita. Niiden avulla yritys voi säästää paitsi kustannuksia myös työaikaa.
 
Usein käännökselle syntyy tarve yllättäen ja nopeasti. Yrittäjä voi esimerkiksi kesken messujen huomata, että vieraskieliselle markkinointimateriaalille olisi käyttöä. Tässä vaiheessa voi vain yrittää saada käännöksen ja sen pohjalta luodut materiaalit mahdollisimman nopeasti valmiiksi, jotta enempää tilaisuuksia ei menisi sivu suun.
Käännöksen käyttöönottoa hidastaa se, että se joudutaan erikseen saattamaan julkaisukelpoiseen muotoon. Aikaa menee hukkaan, ja syntyy ylimääräisiä kuluja. Monet käännöstoimistot tarjoavat juuri tämän takia oheispalveluita, joiden avulla käännöksestä saadaan saman tien tehtyä myös verkkoversiot ja painotuotteet.
 
Useimmin tarvittavia oheispalveluita
- oikoluku ja kielenhuolto
- termityöt ja sanastot
- verkkojulkaisut
- taittotyöt
- painotyöt
 
Oheispalveluiden keskittäminen tuo säästöä. Kun käännös-, taitto- ja painotyöt on keskitetty yhteen osoitteeseen, säästyy paitsi rahaa myös aikaa.  
 
Näin voit nopeuttaa käännösprosessia
Mitä voitte tehdä, kun haluatte varmistaa, että käännös valmistuu haluamassanne aikataulussa?
- Olkaa hyvissä ajoin liikkeellä ja laatikaa itsellenne selkeät tavoitteet ja aikataulut.
- Valitkaa käännettävät materiaalit hyvissä ajoin. 
- Tarkistakaa tuotenimet ennen materiaalin käännättämistä. 
- Käyttäkää samaa käännöstoimistoa, niin hyödytte myös käännösmuistista.
- Olkaa tavoitettavissa tai nimetkää yhteyshenkilö mahdollisille kysymyksille käännöstyöstä.
- Antakaa yhteyshenkilöllenne riittävän tarkka ohjeistus alastanne ja käännettävästä materiaalista.   
 

Välttäkää kiireestä aiheutuvat sudenkuopat

Käännösprosessia hidastavat yleisimmin kiire ja siitä johtuvat huolimattomuudet. Kun käännettävään materiaaliin tulee muutoksia kesken kaiken, työ joudutaan aloittamaan alusta ja prosessi viivästyy. 

Käännöstyölle on varattava riittävästi aikaa, sillä viikkojen työtä ei pysty tekemään muutamassa päivässä etenkään, jos kyseessä on laaja, sanastoltaan vaativa työ, jossa ei voida hyödyntää käännösmuistia. Jos projektilla on kiire, ajan säästämiseksi on kuitenkin mahdollista käyttää useampaa kääntäjää ja yhdistää työvaiheet.

Siitä huolimatta ei voi kyllin korostaa, että käännöksen tilaamista ei kannata jättää viime tippaan.