Innovidea Oy
Käännökset/Tulkkaukset: TILAUSPORTTI.FI

Kieliammattilaiset palveluksessanne

Luotettavuus on ykkönen: Kielipalvelun laatu ja toimituksen ammattimaisuus

Ammattimainen käännöspalvelumme luotettavuus perustuu kielialan ammattilaisten laajaan verkostoon, erikoisalojen osaamiseen, aikataulujen ja vaitiolovelvollisuuden ehdottomaan kunnioittamiseen. Tarjoamme käännös- ja tulkkauspalveluja yli 90 kielellä. Kaivopuiston Kielipalvelut Pro erikoistuu mm. seuraaviin käännöspalveluihin: asiakirjojen käännökset, viralliset käännökset, verkkosivukäännös, videoaineistojen tekstitys, lokalisointi, sisällöntuotanto, kielenhuolto, ja SEO-käännös. Tulkkaukset (neuvottelutulkkaus, asioimistulkkaus, puhelintulkkaus, oikeustulkkaus, konferenssitulkkaus) hoituvat myös hyvin kätevästi meidän kautta, läsnäolotulkkauksena tai etätulkkauksena.

Käännämme päivittäin hyvin erilaisia tekstejä, mm. todistuksia, kaupallisia ja teknisiä tekstejä, tieteellisiä artikkeleita, markkinointimateriaaleja, rekrytointimateriaaleja, vientiasiakirjoja, vuosikertomuksia, juridisia asiakirjoja. Kääntäjillämme on vuosien kokemus käännöstöistä ja/tai ylempi korkeakoulututkinto tai auktorisoidun kääntäjän tutkinto. Pidämme asiakirjanne luottamuksellisina lainsäädännön ja hyvän ammattietiikan edellyttämän vaitiolovelvollisuuden ja  salassapitovelvollisuuden puitteissa.

Käännöstoimiston valinnassa huomioitavaa

Kun haluat varmistua siitä, että käännöksellä on kohdeyleisöön haluttu vaikutus, kannattaa luetuttaa käännös henkilöllä, joka puhuu kohdekieltä äidinkielenään. Tarjouspyynnön yhteydessä on siis hyvä vielä varmistaa, että syntyperäisen kielenpuhujan tekemä oikoluku kuuluu käännöstoimiston palveluihin. Parhaimmillaan käännöksen hinta sisältää tämän oikoluvun.

Kansainvälistymisen avain on kielen ja kulttuurin tuntemus

Kieli ja kulttuuri kuuluvat erottamattomasti yhteen. Koska käännösten on tarkoitus tuottaa haluttuja mielikuvia kohdekielen kulttuurista, on välttämätöntä, että kääntäjällä on hyvä kohdemaan kulttuurin tuntemus.

Mielikuvien voima

Kaikki käännettävät tekstit sisältävät ydinviestejä, jotka täytyy saada välittymään uudelle kohdeyleisölle. Ydinviesteillä pyritään synnyttämään viestin vastaanottajassa mielikuvia, jotka herättävät kiinnostusta, luottamusta tai arvostusta omaa tuotetta tai palvelua kohtaan. Tuotetta ei myydä itse viestillä, vaan sen herättämillä mielikuvilla. Mielikuvien syntymiseen vaikuttaa merkittävästi se, miten, missä ja milloin viesti tavoittaa yleisönsä. Jos tuote synnyttää negatiivisia mielleyhtymiä, tuote ei myy.

Käännös palvelee kohderyhmäänsä

Kohderyhmä määrää sekä käännöksen muodon että tyylin, ja käännöksen tulee palvella kohderyhmän tarpeita. Niinpä kääntäjän on heti, muodostettuaan ensiksi alustavan käsityksen käännettävästä olevasta tuotteesta tai palvelun kuvauksesta, kysyttävä itseltään, kenelle käännös tulee. Esimerkiksi se, tuleeko jokin palvelukuvaus, manuaali tai esite kuluttajille vai yrityksen sisäiseen käyttöön, vaikuttaa siihen, voidaanko tekstissä käyttää vierasperäisiä sanoja tai alan erikoisosaamista vaativia termejä vai pitäisikö tekstistä tehdä mahdollisimman helppotajuista.

Käännös on suoritettava kohdekulttuurin näkökulmasta

Eri maiden viestintäkulttuureissa on suuria eroja. Hyvä käännös huomioi nämä erot, ja siinä käytetään kohdekielelle ominaista tyyliä ja idiomeja. Jos esimerkiksi suomalaisessa tekstissä käyttää runsaasti ylisanoja tai kehumista, tekstistä tulee epäuskottava. Jos taas suomalainen teksti käännettäisiin sanasta sanaan englanniksi, se ei toimisi amerikkalaisessa kohderyhmässä ja voisi haitata myös tekstin ymmärtämistä.

Mielikuvien luominen uudessa kohdekulttuurissa

Seuraava vaihe sen jälkeen, kun tuotteenne tai palvelunne markkinointiviestit ovat hiottu haluttuun muotoon suomeksi, on niiden kääntäminen muille kielille. Kohdekulttuurin huomioiminen käännöksessä näkyy siinä, miten hyvin ydinviestit on saatu välitettyä kohdekielellä.
Käännöksen on tärkeää olla lauserakenteiltaan ja kieliopiltaan kohdekielen mukaisia, mutta mielikuvien luomisessa vielä tärkeämpää on, että käännöksen ilmaisut ovat linjassa sen kanssa, mitkä ovat kohdekulttuurille ominaisia tapoja puhua ja tuoda asioita esille.

Kieli ja tyyli

Kieliammattilaisten suorittamassa käännöksessä kieli ja tyyli sopivat valittuun julkaisumuotoon. Käännöksen käyttötarkoitus vaikuttaa ratkaisevasti kielen tyyliin. Esimerkiksi teknisissä manuaaleissa käytetään melko suoraviivaista kieltä, kun taas markkinointiteksteissä esiintyy runsaasti kielikuvia. Verkkosivuille tulevien tekstien taas täytyy olla sellaisia, että ne aukeavat suurelle yleisölle. Toisin sanoen hyvä käännös on sopeutettu valittuun julkaisumuotoon. 

 

Käännösalan ammattilaiset tuntevat kiireen

Kun jotain tarvitsee kääntää, asialla on usein kiire. Ihmiset eivät monesti tule ajatelleeksi, että käännöstyöhön menee aikaa eikä käännös välttämättä ehdi huomiseksi. Käännösalan ammattilaiset ovat kuitenkin tottuneet kiireeseen ja tekevät töitä ASAP-periaatteella. Kiireen yllättäessä ei siis tarvitse hätääntyä. Lyhyet, ei kovin vaativat tekstit on usein mahdollista saada käännetyiksi parin päivän sisällä, joskus jopa samana päivänä – ilman lisäkuluja. Kääntäjät luokittelevat oikeastaan kiireelliseksi vain ilta- ja viikonlopputyötä vaativat käännökset. Silloin kun on kova kiire, voidaan käyttää samanaikaisesti myös useampaa kääntäjää ja yhdistää eri työvaiheet. 

Keinoja nopeuttaa käännöksen saamista

  • Jotta käännöstoimistolta ei kuluisi aikaa tiedostomuodon vaihtamiseen, kannattaa käännettävä teksti toimitaa aina alkuperäisessä tiedostomuodossaan. Näin kääntäjä voi heti aloittaa käännöstyön. 
  • Jos Teillä on tuotettanne tai palveluanne koskevaa lisätietoa, on suositeltavaa antaa tämä tieto myös käännöstoimiston käyttöön.
  • Siltä varalta, että kääntäjälle tulee kysyttävää käännettävästä tekstistä, on hyvä nimetä käännöstyölle yhteyshenkilö.
  • Kun yhteyshenkilö on nimetty, on tärkeää huolehtia siitä, että hän on myös käytettävissä.